Over de vereniging

De vereniging is opgericht op 2 oktober 1950. Pas op 26 april 2004 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten om de statuten van de vereniging schriftelijk vast te leggen. Dit gebeurde uiteindelijk op 30 november 2004 ten kantore van Mr. Lathouwers, notaris te Finsterwolde. Op 3 oktober 2018 heeft de algemene ledenvergadering besloten tot statutenwijziging. Deze akte zal begin 2019 passeren.

Onze vereniging bestaat uit ereleden, leden en aspirant-leden. Onze leden worden verdeeld over 4 groepen voor de herhalingslessen. In overleg bestaat er ook een mogelijkheid tot een incompany-cursus.
Tijdens de herhalingslessen wordt niet alleen theoretische kennis getoetst, maar besteden wij veel aandacht aan  praktijksituaties. Enkele malen per jaar worden deze praktijksituaties uitgebeeld door LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers).

Daarbij verzorgen wij elk seizoen een opleiding tot Eerste Hulpverlener voor maximaal 20 cursisten. In deze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verbandleer
  • Reanimatie
  • AED
  • Eerste hulp bij kinderen
  • Omgang met slachtoffers
  • Op een juiste wijze contact opnemen met 112

De opgedane theoretische en praktische kennis brengen onze leden op vrijwillige basis in de praktijk door ongeveer 40 evenementen per jaar als hulpverlener te ondersteunen.